Strona główna arrow Aktualności arrow Program Dobrego Klienta
Program Dobrego Klienta
 Zobacz Regulamin Programu.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez FHU Hitpol ”Programie Dobrego Klienta” ( zwanym w dalszej części Regulaminu Programem ) skierowanym do Klientów detalicznych sieci sklepów Hitpol. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez użycie Karty Dobrego Klienta ( zwanej w dalszej części Regulaminu Kartą) .

2.    Celem Programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania nagród rzeczowych w wyniku robienia zakupów w sklepach Hitpol, które przystąpiły do Programu. Lista sklepów biorących udział w Programie znajduje się na stronie www.hitpol.pl. oraz w gazetce promocyjnej sieci Hitpol.  Dodatkowo każdy sklep biorący udział w Programie oznaczony jest na witrynie sklepowej symbolem karty Programu Dobrego Klienta .

3.    Organizatorem programu jest F.H.U. HITPOL, 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 48.

4.    Czas trwania Programu określa się na okres 17 września 2010r. – 31 grudnia 2011r.

5.    W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi wniosek o wydanie Karty poprzez czytelne wypełnienie w sklepie HITPOL, biorącym udział w Programie „Karty zgłoszenia do Programu” oraz okaże sprzedawcy swój dokument tożsamości. W Karcie zgłoszenia Klient podaje swoje dane osobowe w celu ich rejestracji w systemie informatycznym Programu. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z treścią Karty zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa bez podpisu Uczestnika jest nieważna. Z chwilą otrzymania Karty Klient staje się Uczestnikiem Programu.

6.    Uczestnicy Programu dokonując, za określoną kwotę, zakupów w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie, uzyskują punkty. Punkty zbierane są na Karcie w systemie elektronicznym, zgodnie z formułą: każde jednorazowo wydane na zakupy pełne 10 zł = 1 punkt ( np. 9,99 zł = 0 pkt; 19,99 zł = 1 pkt; 29,99 zł= 2 pkt itd. ). Z zakupów premiowanych w Programie ( w tym także z zakupów na bony HITPOL, otrzymane jako nagrody w Programie) wyłączone są produkty tytoniowe oraz doładowania i startery telefonów komórkowych. Dopuszcza się możliwość przyznawania Bonusowych Punktów ( np. za zakupy określonych produktów czy marek). Każdorazowo produkt lub marka będą odpowiednio w tym celu oznaczone na półce sklepowej. Uczestnicy dodatkowo będą powiadamiani o tych promocjach w sklepach Hitpol oraz na stronie www.hitpol.pl.


7.    Gromadzenie punktów elektronicznych odbywa się na indywidualnych kontach klientów. Aktywacja konta elektronicznego następuje z chwilą dokonania pierwszej transakcji z jej użyciem.


8.    Każdy z Uczestników otrzymuje Kartę z odrębnym numerem. Wydanie karty jest nieodpłatne.


9.    Rejestracja otrzymanych punktów na Karcie następuje podczas dokonania zakupów tzn. w momencie podejścia do kasy należy okazać sprzedawcy Kartę celem naliczenia punktów. Jeżeli Uczestnik nie posiada Karty w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów.  Nie ma możliwości naliczenia punktów w późniejszym czasie na podstawie paragonu.


10.    Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych na Karcie punktów na stronie www.hitpol.pl lub w sklepie Hitpol. Aktualny stan konta pojawia się na stronie internetowej po 72 godzinach od momentu rejestracji punktów dokonywanej na karcie podczas zakupów w sklepie Hitpol.


11.    Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik Programu lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba ukazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez niego upoważniona.


12.    Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów na Karcie można je wymienić na nagrody umieszczone na plakacie „Programu Dobrego Klienta”, który powinien być wystawiony w widocznym miejscu w sklepach uczestniczących w Programie i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.hitpol.pl. Na plakacie przedstawiona jest również wartość punktowa każdej nagrody. Jeżeli Uczestnik posiada kilka Kart to punkty na nich zgromadzone nie podlegają sumowaniu.


13.    Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być wymieniane na nagrody w połączeniu z dopłatą w formie gotówki lub karty płatniczej.

14.    Wymiana punktów na nagrodę następuje w porozumieniu ze sklepem Hitpol, który wydał Kartę. W celu zamówienia nagrody należy czytelnie wypełnić „Kartę zamówienia nagrody”. Realizacja nagrody następuje w ciągu 30 dni od daty wypełnienia „Karty zamówienia nagrody” przez Uczestnika. Po odbiorze nagrody odejmowana jest z Karty ilość punktów odpowiadających wartości punktowej nagrody. Uprawnionym do dokonania wymiany punktów na nagrodę jest wyłącznie Uczestnik Programu ( właściciel Karty). Wymiany punktów oraz odbioru nagrody Uczestnik ( właściciel Karty) dokonuje po okazaniu dowodu tożsamości. Odbiór nagrody Uczestnik kwituje własnoręcznym podpisem na „Potwierdzeniu odbioru nagrody”.

15.    W przypadku likwidacji sklepu Hitpol, biorącego udział w Programie, w którym Uczestnik otrzymał Kartę, musi on kontynuować Program w innym sklepie sieci Hitpol, biorącym udział w Programie i wyjątkowo zgłosić chęć wymiany punktów na nagrodę w wybranym przez siebie sklepie. Uczestnik nie traci żadnych punktów, Karta zachowuje cały czas ważność, punkty można dalej zbierać na zasadach Regulaminu.

16.    FHU Hitpol zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu, jeśli nie będzie możliwości zamówienia dokładnie takiej samej nagrody jak ukazana na Plakacie.


17.    Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja przez Uczestnika ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.

18.    Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta. W przypadku stwierdzenia wady towaru
( przy odbiorze nagrody w sklepie) reklamację należy zgłosić kierownikowi sklepu.

19.    Zestaw nagród Programu może ulec zmianom. W chwili pojawienia się nowego plakatu, poprzedni może stracić ważność lub też mogą funkcjonować równocześnie obydwa plakaty Programu. FHU Hitpol poinformuje klientów o planowanej zmianie co najmniej 7 dni przed zmianą plakatu na stronie www.hitpol.pl.

20.    FHU Hitpol zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Programu pod adresem www.hitpol.pl oraz dodatkowo nowy Regulamin pojawi się w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie.

21.    Punkty zebrane przez uczestników w trakcie trwania Programu,
a niewymienione na nagrody tracą ważność.

22.    Jeżeli Uczestnik zgubi, zniszczy lub uszkodzi Kartę powinien w celu zachowania dotychczasowych punktów i przeniesienia ich na nową Kartę zgłosić o tym fakcie (w formie pisemnej) w sklepie, który wydał Kartę i wypełnić stosowny formularz zgłoszenia. Organizator nie wydaje duplikatu Karty, Uczestnik na żądanie otrzymuje nową kartę, o nowym numerze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikłe z utracenia lub uszkodzenia Karty, jeżeli ten fakt nie został zgłoszony na piśmie lub w terminie do momentu zgłoszenia.

23.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

24.    Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez Organizatora po przedstawieniu przez Uczestnika paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację może składać Uczestnik w ciągu 7 dni od daty zakupów za pośrednictwem sklepu, który wydał Kartę. Po upływie wskazanego powyżej terminu uznaje się, że punkty zostały naliczone prawidłowo i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

25.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.hitpol.pl oraz w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie.

Uwaga: Czcionką podkreśloną zaznaczono zmiany. 

 

Sklepy Hitpol biorące udział w Programie Dobrego Klienta: 

 1. BIECZ, ul. Rynek 10
 2. BIECZ, ul. Przedmieście Dolne 37
 3. BOBOWA, ul. Rynek 3, GS "SCH"
 4. BOCHNIA, ul. Rynek 2
 5. BOROWA 263
 6. BRZOSTKÓW 134
 7. BRZYSKA 52
 8. CIĘŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 4
 9. CZARNA GÓRNA 76
 10. DĄBRÓWKA 103
 11. DROGINIA, ul. Przemysłowa 6
 12. DOMINIKOWICE 44
 13. GDÓW 1424
 14. GROMNIK, ul. Krynicka 2
 15. GÓRKI 71
 16. GS SCH TOKARNIA 674
 17. GORLICE, ul. Legionów 12
 18. GORLICE, ul. 3 maja 2 
 19. GORLICE, ul. Słoneczna 2
 20. GORLICE, ul. Wincentego Pola 2
 21. JASIENICA ROSIELNA 216
 22. KAMIONKA WIELKA 637
 23. KRASNE 931
 24. LIBUSZA 754
 25. LIPNICA MAŁA 456
 26. LIPNICA WIELKA 119
 27. ŁĄCKO, ul. Rynek 1, GS
 28. ŁĘG TARNOWSKI, ul. Partyń 1 GS SCH
 29. ŁĘKAWICA 71C
 30. ŁĘTOWICE 388
 31. ŁUKOWICA SRS "PSZCZÓŁKA"
 32. MAJDAN KRÓLEWSKI, ul. Rynek 13
 33. MODERÓWKA 91
 34. MYŚLENICE, ul. Zdrojowa 14B
 35. OCHOTNICA DOLNA GS SCH ŁĄCKO
 36. OLESNO, ul. Długa 26
 37. OLSZYNY 98
 38. OSIECZANY GS SCH MYŚLENICE
 39. PAKOSZÓWKA
 40. PIEKIELNIK 125
 41. PIENIĄŻKOWICE 56A
 42. PORAŻ 72
 43. PORĘBA GS SCH MYŚLENICE
 44. PRZYSZOWA SRS "PSZCZÓŁKA"
 45. RADGOSZCZ, PL. ŚW. KAZIMIERZA
 46. RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 11
 47. RADŁÓW, ul. Brzeska 14
 48. RANIŻÓW, ul. Rzeszowska 22
 49. RĄBKOWA 133
 50. RZEZAWA, ul. Wiśniowa 59
 51. SANOK, ul. Stawiska 7
 52. SKOMIELNA CZARNA GS SCH TOKARNIA
 53. SKRZYSZÓW 174B
 54. SŁOPNICE 888
 55. STARA JASTRZĄBKA 48
 56. STRÓŻE, ul. Rynek 1
 57. SZCZEPANÓW, ul. Łukowa 37
 58. SZYMBARK 501
 59. TRZEMEŚNIA GS SCH MYŚLENICE
 60. TOPORZYSKO 519
 61. WOLA PISKULINA GS SCH ŁĄCKO
 62. WOLA RZĘDZIŃSKA 155D
 63. ZABRZEŻ GS SCH ŁĄCKO
 64. ZAGÓRZ, ul. Piłsudskiego 35
 65. ZAWADKA BRZOSTECKA 22A

 


KONTAKT Z NAMI

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 48
tel./fax: 018 35 40 791

e-mail: hitpol@hitpol.pl

skype: hitpol.gorlice (godz. 8 - 16)

Jeśli w trakcie współpracy pojawił się problem zobacz,kto pomoże Ci go rozwiązać

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

mapa


 


| Aktualności | Porady Hitpola | Przepisy Hitpola | Dokonania Hitpola | Talony Towarowe | Hitpol dla dzieci | Talony hitpola |

Wszelkie prawa zastrzeżone © HITPOL 2008