Strona główna arrow Talony Towarowe arrow Program Dobrego Klienta
Program Dobrego Klienta
Przypominamy, że wymiany punktów na nagrody PDK należy dokonać do 31.12.2011r. Zobacz Regulamin Programu.

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez FHU Hitpol ”Programie Dobrego Klienta” ( zwanym w dalszej części Regulaminu Programem ) skierowanym do Klientów detalicznych sieci sklepów Hitpol. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez użycie Karty Dobrego Klienta ( zwanej w dalszej części Regulaminu Kartą) .

2.    Celem Programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania nagród rzeczowych w wyniku robienia zakupów w sklepach Hitpol, które przystąpiły do Programu. Lista sklepów biorących udział w Programie znajduje się na stronie www.hitpol.pl. oraz w gazetce promocyjnej sieci Hitpol.  Dodatkowo każdy sklep biorący udział w Programie oznaczony jest na witrynie sklepowej symbolem karty Programu Dobrego Klienta .

3.    Organizatorem programu jest F.H.U. HITPOL, 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 48.

4.    Czas trwania Programu określa się na okres 17 września 2010r. – 31 grudnia 2011r.

5.    W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosi wniosek o wydanie Karty poprzez czytelne wypełnienie w sklepie HITPOL, biorącym udział w Programie „Karty zgłoszenia do Programu” oraz okaże sprzedawcy swój dokument tożsamości. W Karcie zgłoszenia Klient podaje swoje dane osobowe w celu ich rejestracji w systemie informatycznym Programu. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z treścią Karty zgłoszenia. Karta zgłoszeniowa bez podpisu Uczestnika jest nieważna. Z chwilą otrzymania Karty Klient staje się Uczestnikiem Programu.

6.    Uczestnicy Programu dokonując, za określoną kwotę, zakupów w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie, uzyskują punkty. Punkty zbierane są na Karcie w systemie elektronicznym, zgodnie z formułą: każde jednorazowo wydane na zakupy pełne 10 zł = 1 punkt ( np. 9,99 zł = 0 pkt; 19,99 zł = 1 pkt; 29,99 zł= 2 pkt itd. ). Z zakupów premiowanych w Programie ( w tym także z zakupów na bony HITPOL, otrzymane jako nagrody w Programie) wyłączone są produkty tytoniowe oraz doładowania i startery telefonów komórkowych. Dopuszcza się możliwość przyznawania Bonusowych Punktów ( np. za zakupy określonych produktów czy marek). Każdorazowo produkt lub marka będą odpowiednio w tym celu oznaczone na półce sklepowej. Uczestnicy dodatkowo będą powiadamiani o tych promocjach w sklepach Hitpol oraz na stronie www.hitpol.pl.


7.    Gromadzenie punktów elektronicznych odbywa się na indywidualnych kontach klientów. Aktywacja konta elektronicznego następuje z chwilą dokonania pierwszej transakcji z jej użyciem.


8.    Każdy z Uczestników otrzymuje Kartę z odrębnym numerem. Wydanie karty jest nieodpłatne.


9.    Rejestracja otrzymanych punktów na Karcie następuje podczas dokonania zakupów tzn. w momencie podejścia do kasy należy okazać sprzedawcy Kartę celem naliczenia punktów. Jeżeli Uczestnik nie posiada Karty w trakcie dokonywania zakupów lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów.  Nie ma możliwości naliczenia punktów w późniejszym czasie na podstawie paragonu.


10.    Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych na Karcie punktów na stronie www.hitpol.pl lub w sklepie Hitpol. Aktualny stan konta pojawia się na stronie internetowej po 72 godzinach od momentu rejestracji punktów dokonywanej na karcie podczas zakupów w sklepie Hitpol.


11.    Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik Programu lub osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba ukazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez niego upoważniona.


12.    Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów na Karcie można je wymienić na nagrody umieszczone na plakacie „Programu Dobrego Klienta”, który powinien być wystawiony w widocznym miejscu w sklepach uczestniczących w Programie i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.hitpol.pl. Na plakacie przedstawiona jest również wartość punktowa każdej nagrody. Jeżeli Uczestnik posiada kilka Kart to punkty na nich zgromadzone nie podlegają sumowaniu.


13.    Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być wymieniane na nagrody w połączeniu z dopłatą w formie gotówki lub karty płatniczej.

14.    Wymiana punktów na nagrodę następuje w porozumieniu ze sklepem Hitpol, który wydał Kartę. W celu zamówienia nagrody należy czytelnie wypełnić „Kartę zamówienia nagrody”. Realizacja nagrody następuje w ciągu 30 dni od daty wypełnienia „Karty zamówienia nagrody” przez Uczestnika. Po odbiorze nagrody odejmowana jest z Karty ilość punktów odpowiadających wartości punktowej nagrody. Uprawnionym do dokonania wymiany punktów na nagrodę jest wyłącznie Uczestnik Programu ( właściciel Karty). Wymiany punktów oraz odbioru nagrody Uczestnik ( właściciel Karty) dokonuje po okazaniu dowodu tożsamości. Odbiór nagrody Uczestnik kwituje własnoręcznym podpisem na „Potwierdzeniu odbioru nagrody”.

15.    W przypadku likwidacji sklepu Hitpol, biorącego udział w Programie, w którym Uczestnik otrzymał Kartę, musi on kontynuować Program w innym sklepie sieci Hitpol, biorącym udział w Programie i wyjątkowo zgłosić chęć wymiany punktów na nagrodę w wybranym przez siebie sklepie. Uczestnik nie traci żadnych punktów, Karta zachowuje cały czas ważność, punkty można dalej zbierać na zasadach Regulaminu.

16.    FHU Hitpol zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu, jeśli nie będzie możliwości zamówienia dokładnie takiej samej nagrody jak ukazana na Plakacie.


17.    Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja przez Uczestnika ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.

18.    Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta. W przypadku stwierdzenia wady towaru
( przy odbiorze nagrody w sklepie) reklamację należy zgłosić kierownikowi sklepu.

19.    Zestaw nagród Programu może ulec zmianom. W chwili pojawienia się nowego plakatu, poprzedni może stracić ważność lub też mogą funkcjonować równocześnie obydwa plakaty Programu. FHU Hitpol poinformuje klientów o planowanej zmianie co najmniej 7 dni przed zmianą plakatu na stronie www.hitpol.pl.

20.    FHU Hitpol zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Programu pod adresem www.hitpol.pl oraz dodatkowo nowy Regulamin pojawi się w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie.

21.    Punkty zebrane przez uczestników w trakcie trwania Programu,
a niewymienione na nagrody tracą ważność.

22.    Jeżeli Uczestnik zgubi, zniszczy lub uszkodzi Kartę powinien w celu zachowania dotychczasowych punktów i przeniesienia ich na nową Kartę zgłosić o tym fakcie (w formie pisemnej) w sklepie, który wydał Kartę i wypełnić stosowny formularz zgłoszenia. Organizator nie wydaje duplikatu Karty, Uczestnik na żądanie otrzymuje nową kartę, o nowym numerze. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestnika wynikłe z utracenia lub uszkodzenia Karty, jeżeli ten fakt nie został zgłoszony na piśmie lub w terminie do momentu zgłoszenia.

23.    Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

24.    Wszelkie reklamacje dotyczące ilości zapisanych punktów będą rozpatrywane przez Organizatora po przedstawieniu przez Uczestnika paragonu fiskalnego dotyczącego reklamowanej transakcji. Reklamację może składać Uczestnik w ciągu 7 dni od daty zakupów za pośrednictwem sklepu, który wydał Kartę. Po upływie wskazanego powyżej terminu uznaje się, że punkty zostały naliczone prawidłowo i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

25.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.hitpol.pl oraz w sklepach Hitpol, biorących udział w Programie.

Uwaga: Czcionką podkreśloną zaznaczono zmiany. 

 

Sklepy Hitpol biorące udział w Programie Dobrego Klienta: 

 1. BARCICE GÓRNE 208, SHP "Rolnik" Stary Sącz 
 2. BIECZ, ul. Rynek 10
 3. BOBOWA, ul. Rynek 15, GS "SCH" 
 4. CIEKLIN 357
 5. CIĘŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 4
 6. DĄBRÓWKA 103
 7. DĘBICA, ul. Krakowska 34
 8. DOMINIKOWICE 44
 9. GOŁKOWICE GÓRNE, SHP "Rolnik", Stary Sącz
 10. GORLICE, ul. Legionów 12
 11. GORLICE, ul. 3 maja 2 
 12. GORLICE, ul. Słoneczna 2
 13. GORLICE, ul. Słowackiego 25  
 14. GROMNIK, ul. Krynicka 2
 15. GRYBÓW, ul. Grunwaldzka 32
 16. KAMIONKA WIELKA 637
 17. KORZENNA 428
 18. KRZCZONÓW, GS "SCH" Tokarnia 
 19. LESZCZYNA 122
 20. LIBUSZA 754
 21. LIPNICA WIELKA 119
 22. ŁABOWA
 23. ŁĄCKO, ul. Rynek 1, GS
 24. ŁĘKAWICA 71c
 25. ŁUŻNA ( obok komisariatu Policji) 
 26. NOWY WIŚNICZ, Pogodna 4
 27. NOWY ŻMIGRÓD, ul. Rynek 19
 28. OCHOTNICA DOLNA, GS " SCH" Łącko 
 29. OSIECZANY, GS Myślenice
 30. OSOBNICA 1050
 31. PALEŚNICA 20 
 32. PIEKIELNIK 125
 33. ROŻNOWICE 359 
 34. RADOMYŚL WIELKI, ul. Rynek 11, GS
 35. SANOK, O.S.M. ul. Przemyska 22
 36. SĘKOWA, GS "SCH"
 37. SIENIAWA 63 
 38. SKOMIELNA CZARNA,  GS Tokarnia 
 39. SKRZYSZÓW 174B
 40. STARY SĄCZ, ul. Rynek 11, SHP "Rolnik"
 41. SZCZAWA 187 
 42. TOKARNIA 674, GS
 43. TOKI 104
 44. TOPORZYSKO 419
 45. SZYMBARK 501
 46. TARNOWIEC 262
 47. TYLMANOWA 368
 48. WOLA RZĘDZIŃSKA 155D
 49. ZABRZEŻ - GS Łącko
 50. ZARZECZE 46
 51. ZAWADKA BRZOSTECKA 22 A
 52. ZGŁOBICE,  ul. Zgłobicka 70

 


KONTAKT Z NAMI

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 48
tel./fax: 018 35 40 791

e-mail: hitpol@hitpol.pl

skype: hitpol.gorlice (godz. 8 - 16)

Jeśli w trakcie współpracy pojawił się problem zobacz,kto pomoże Ci go rozwiązać

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

mapa


 


| Aktualności | Porady Hitpola | Przepisy Hitpola | Dokonania Hitpola | Talony Towarowe | Hitpol dla dzieci | Talony hitpola |

Wszelkie prawa zastrzeżone © HITPOL 2008