Strona główna arrow Talony Towarowe arrow Regulamin Konkursu Henkel
Regulamin Konkursu Henkel
Koniecznie weź udziału w Konkursie " Udane zakupy z firmą Henkel"!

Regulamin konkursu „Udane zakupy z firmą Henkel”


1.    Niniejszy Regulamin  określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą „Udane zakupy z firmą Henkel!” zwanego w dalszej części Regulaminu „ Konkursem”.
2.    Konkurs organizowany jest przez F.H.U. Hitpol (zwaną dalej „Organizatorem”) we współpracy z firmą Henkel.
3.    Promocyjna sprzedaż towarów Henkel w sklepach Hitpol podzielona jest na
3 etapy:
Etap I : 15-30 stycznia 2010 r.
Etap II: 12-27 luty 2010 r.
Etap III: 5-20 marzec 2010r.
Cały Konkurs trwa od 15 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
4.    Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Klient przystępujący do Konkursu zwany jest w dalszej części Regulaminu „Uczestnikiem”.
5.    Klient, aby wziąć udział w Konkursie musi:
a) dokonać zakupu 3 dowolnych produktów firmy Henkel (marki biorące udział
w konkursie: Bref, Clin, Persil, Perwoll, Pur, Rex, Silan, Somat). Potwierdzeniem zakupu ww. marek firmy Henkel biorących udział w Konkursie jest paragon, na którym sprzedawca przybija pieczątkę sklepu, podpisuje ilość zakupionych produktów
(np. Henkel 1x, Henkel 2x, Henkel 3 x) oraz podpisuje się. Klient może kupić
3 produkty jednorazowo lub też może kupować produkty w różnych terminach
(tzn. może być jeden paragon z 3 produktami Henkel lub 2-3 paragony
z produktem/produktami Henkel).
b) na ulotce konkursowej (dostępnej przy kasie sklepów Hitpol) wpisać swoje dane
osobowe, adres sklepu, w którym chce odebrać nagrodę oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, a także dokończyć zdanie związane z produktami firmy Henkel.
W etapie I treść zdania brzmi: Zapach płynu Silan przypomina mi ….. 
W etapie II treść zdania brzmi: Pur czyni moje życie łatwiejszym, ponieważ……
W etapie III treść zdania brzmi: Lubię proszek Persil, bo ……
 c) wypełnioną ulotkę oraz paragon ( paragony) należy przesłać w kopercie
na adres: F.H.U. HITPOL, ul. 11 Listopada 48,38-300 Gorlice,  z dopiskiem „Konkurs Henkel”:
- do dnia   10 luty 2010r.        dla I etapu
- do dnia   10 marca 2010 r.   dla II etapu
- do dnia   26 marca 2010r.    dla III etapu
(decyduje data wpłynięcia listu do siedziby Organizatora).
6.    Uczestnik Konkursu może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki niniejszego Regulaminu.
7.    Ulotka Konkursowa wydawana jest w kasach sklepów Hitpol. Ulotka zawiera:
  -  miejsce do podania danych osobowych Uczestnika (imię i nazwisko, adres
zamieszkania), oraz danych sklepu, w którym Uczestnik chce odebrać nagrodę
  -  miejsce na wpisanie daty i pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
  -  miejsce na dokończenie zdania związanego z produktami Henkel
8.    Jury Konkursu składające się z 3 osób powołanych przez Organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, co jest równoznaczne z wyborem30 najciekawiej sformułowanych odpowiedzi (po 10 odpowiedzi w każdym etapie Konkursu).Rozwiązanie etapu I -  do dnia 20 luty 2010r. Rozwiązanie etapu II - do dnia 20 marca 2010r.Rozwiązanie etapu III - do dnia 31 marca 2010r. Wyniki poszczególnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.hitpol.pl oraz na plakatach w sklepach Hitpol. 9.    Jury Konkursu oceniać będzie: pomysłowość i oryginalność odpowiedzi . Decyzja jury jest ostateczna. 10.    Nagrodami w Konkursie jest 30 zestawów produktów firmy Henkel
(po 10 zestawów w każdym etapie Konkursu) o wartości 100 zł każdy.
W skład zestawu wchodzą:
- Płyn do płukania tkanin Silan 1 L Fresh Breeze
- Płyn do płukania tkanin Silan 900 ml Perfume Essence Ruby
- Proszek do prania REX 2 kg Crystal Fresh
- Proszek do prania REX EC 300 g Crystal Fresh
- Proszek do prania Persil EC Color 2 kg
- Proszek do prania Persil 400 g Gold Nature Fresh
- Płyn do naczyń PUR 1 L Balsam
- Płyn do naczyń PUR 1 L Apple
- Płyn do naczyń PUR 500 ml Apple
- Bref 3 - Active Fresh Mountain ( koszyk)
- Bref Duo Active  Lagoon Fresh (koszyk)
- Bref  Pine 40 g ( koszyk)
- Płyn do mycia szyb Clin Windows 500 ml  
11.    Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
12.    Ulotki Konkursowe nie posiadające danych osobowych, adresu Uczestnika oraz jego podpisu zostaną odrzucone przez Jury. Odrzucone zostaną także paragony bez pieczątki sklepu, bez wskazania przez sprzedawcę ilości dokonanych zakupów Henkel oraz bez podpisu sprzedawcy, a także paragony  z innego sklepu, niż z sieci Hitpol. Nie spełnienie wymagań Regulaminu  co do poprawności zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika z Konkursu.
13.    Zakupów produktów Henkel można dokonywać w różnych sklepach sieci Hitpol. 
14.    Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego za nagrodę, ani też wymiany nagrody na inną.
15.    Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest F.H.U. HITPOL.
16.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
17.    Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych Konkursu mają charakter jedynie informacyjny.
18.    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.hitpol.pl oraz w sklepach HITPOL.


KONTAKT Z NAMI

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 48
tel./fax: 018 35 40 791

e-mail: hitpol@hitpol.pl

skype: hitpol.gorlice (godz. 8 - 16)

Jeśli w trakcie współpracy pojawił się problem zobacz,kto pomoże Ci go rozwiązać

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE

mapa


 


| Aktualności | Porady Hitpola | Przepisy Hitpola | Dokonania Hitpola | Talony Towarowe | Hitpol dla dzieci | Talony hitpola |

Wszelkie prawa zastrzeżone © HITPOL 2008